2023-03-22

Tips och råd

Tips & Råd Byta fönster

Välj energieffektiva fönster när du genomför ditt byte. Benämningen ”energieffektiva fönster” kommer av att denna typ av fönster isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster. Denna isoleringsfaktor kommer sig av att energieffektiva fönster har en speciell isolerruta som består av ett dubbelglas med en innesluten ädelgas som leder värme sämre än vad luft gör. Dessutom har en av rutorna också en icke synlig beläggning som släpper igenom solljus men hindrar värmen från att tränga ut genom fönstret.

Energieffektiva fönster har U-värde på 1,2 eller lägre, vanliga treglasfönster har U-värde runt 2,0, medan tvåglasfönster har U-värde runt 3,0.

Fördelar med byte till energieffektiva fönster:

Förbättrat inomhusklimat
Då rumsluften intill energieffektiva fönster inte kyls ner lika kraftigt som intill vanliga fönster, får du ett bättre inomhusklimat med energieffektiva fönster. Vanliga fönster kan dessutom ha problem med sk. kallras, d.v.s. avkyld luft som strömmar från fönstret ned mot golvet. Kallsras motverkas av nyare energieffektiva fönster, vilket bl.a. innebär att du inte behöver element under fönstren. Med energieffektiva fönster kan du alltså värma upp huset med färre element.

Minskad energikostnad
Tack vare ett bättre inomhusklimat – utan kallras och drag – kan du i de flesta fall sänka inomhustemperaturen någon eller några grader utan att försämra komforten. För varje grad du sänker inomhustemperaturen i bostaden minskar dinn energiåtgång med 5%!

Fördelar för miljön
Till de miljömässiga fördelarna med fönsterbyte räknas – förutom bättre inomhusklimat – förbättrad bullerkomfort, minskade utsläpp av växthusgaser genom lägre energiförluster samt ökat tillvaratagande av passiv solenergi.